http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN


DICEMBRU
Il-Gimgha, 2: l-Ewwel Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 4: It-2 Hadd tal-Avvent     Missal Sena A p.68

It-Tnejn, 5:
7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta, 6:
8.30am Quddiesa u harga Old Boys
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika fergha nisa, fic-Centru Parrokkjali
7.15pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

L-Erbgha, 7:
7.30pm Laqgha Abbatini 13+

Il-Hamis, 8: It-Tnissil Bla Tebgha ta’ Marija 
Quddies 7.15am, 8.30am u 6.30pm

Is-Sibt, 10:
Cake Sale fuq iz-zuntier

Il-Hadd, 11: It-3 Hadd tal-Avvent   Missal Sena A p.74
Cake Sale fuq iz-zuntier
11.30am Quddiesa animata mill-Grupp Hbieb u Persuni b’Hiliet Differenti. 
Wara festin ghalihom fis-Sala Aurora

It-Tnejn, 12:
7.15pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija

Il-Hamis, 15:
Tibda n-Novena tal-Milied

Il-Hadd, 18: I4-il Hadd tal-Avvent  Missal Sena A p.79
9.30am Quddiesa animata mit-tfal

Is-Sibt, 17:
7.30pm Kuncert tal-Milied ara pagna 4

It-Tlieta, 20:
9.30am Party tal-Milied tal-Mother & Child Club fic-Centru Parrokkjali
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol fic-Centru Parrokkjali

Is-Sibt, 24: Lejlet il-Milied
11.00pm Jibda l-Pegeant tal-Milied u l-Quddiesa ta’ Nofs il-lejl. Wara niltaqghu fis-Sala Aurora
Missal Sena A p.92

Il-Hadd, 25: Jum il-Milied     
Missal Sena A p.98 (sebh)
Missal Sena A p.101 (binhar)

Is-Sibt, 31: L-Ahhar tas-Sena
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa u Te Deum

JANNAR 2017

Il-Hadd, 1: Marija Omm Alla, Jum il-Paci
    Missal Sena A p.111

Il-Gimgha, 6: l-Ewwel Gimgha tax-xahar

Il-Hadd, 8: L-Epifanija tal-Mulej
    Missal Sena A p.122