http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

                                                        PARISH PROGRAMME

 

 

 NOVEMBRU
Il-Hadd, 1: Il-Qaddisin Kollha
    Missal Sena B p.558
5.00pm Quddiesa bil-GriΩma tal-Isqof

It-Tnejn, 2:  L-Ghid tal-Imwiet 
    Qari mill-Komun tal-Mejtin 
Il-Quddies fil-Knisja: 7.00am, 7.45am 8.30am
6.30pm Quddiesa ghall-mejtin kollha tal-Parrocca

Il-Hadd, 8:  It-32 Hadd matul is-sena 
Missal Sena B p.509
9.30am Quddiesa animata mit-tfal
6.30pm Quddiesa bil-Maghmudija

It-Tnejn, 9:
4.30pm Quddiesa u Tberik tac-Cimiterju

It-Tlieta, 10:
8.30am Quddiesa u harga organizzata mill-Grupp Old Boys
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa

Il-Gimgha, 13:  BAZAAR SAN MARTIN
4.30pm - 7.00pm fis-Sala Aurora

Is-Sibt, 14:  BaZAar ta’ San Martin
8.30am - 12.30pm u 4.30pm - 7.00pm fis-Sala Aurora 

Il-Hadd, 15: It-33 Hadd matul is-Sena
    Missal Sena B p.515   
BaZAar ta’ San Martin
8.30am - 12.30pm u 4.30pm - 7.00pm fis-Sala Aurora 
10.30am L-1 Laqgha ghall-genituri: 
Programm Kateketiku Sena 1, fic-Centru Parrokkjali

It-Tnejn, 16:
4.30pm Quddiesa fic-Cimiterju

It-Tlieta, 17:
5.00pm Laqgha Grupp Nisa Romol u Xebbiet fl-Ufficcju Parrokkjali

L-Erbgha, 18:
6.00pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Il-Hadd, 22:    Kristu Re
    Missal Sena B p.520 
10.30am L-1 Laqgha ghall-genituri: 
Programm Kateketiku Sena 6 fic-Centru Parrokkjali

It-Tnejn, 23: 
4.30pm Quddiesa fic-Cimiterju
8.00pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 25:
9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet

ll-Gimgha, 27 ta’ Novembru: 
7.30pm Musical ‘CINDERELLA’ 
Musical ghall-familja kollha fis-Sala Aurora. 
Ejja u gib mieghek lill-familja u lil hbiebek. 
Biljetti minghand il-Cast tal-Musical u mis-Sagristija. 
Kbar €5 u tfal taht l-10 snin €3

Is-Sibt, 28 ta’ Novembru:
7.30pm Musical ‘CINDERELLA’  

Il-Hadd, 29:  L-1 Hadd tal-Avvent
    Missal Sena C p.75 
9.00am—12.30pm Bank tad-Demm

It-Tnejn, 30: 
6.15am Bidu tat-Tifhir ta’ Sbih il-Jum. 
Ikomplu kuljum mit-Tnejn sal-Gimgha, sa lejlet il-Milied 
7.15pm K.P.P. Working Group

DICEMBRU
Il-Hadd, 6:  It-2 Hadd tal-Avvent
    Missal Sena C p.80 

It-Tlieta, 8:  It-Tnissil Bla Tebgha ta’ Marija 
Quddies 7.15am, 8.30am u 6.30pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

        
        
 
 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN