http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Awwissu 2014

Il-Gimgha, 1: L-1 Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)

Is-Sibt, 2:    
4.45pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa animata mill-Anzjani
6.30pm Quddiesa 

Il-Hadd, 3:   It-18-il Hadd matul is-sena Missal Sena A p.343
6.15pm Quddiesa bic-Celebrazzjoni tal-Maghmudija

It-Tnejn, 4:
7.00pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali; wara jkun hemm laqgha
socjali

It-Tlieta, 5:
8.30am L-Abbatini jiehdu sehem fil-Quddiesa u wara ghall-bahar

Il-Hamis, 7:
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 8: 
6.55pm Adorazzjoni

Il-Hadd, 10:    Id-19-il Hadd matul is-sena Missal Sena A p.348

It-Tnejn, 11:
7.00pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Presbiterali

It-Tlieta, 12:
8.30am L-Abbatini jiehdu sehem fil-Quddiesa u wara ghall-bahar

Il-Hamis,14: Vgili ta¹ Santa Marija Missal Sena A p.464
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa 
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Zghazagh

Il-Gimgha, 15: Il-Vergni Maria Mtellgha s-Sema - Solennità
Missal Sena A p.468
Quddies bhal nhar ta¹ Hadd

Il-Hadd, 17:   L-20 Hadd matul is-sena Missal Sena A p.353

It-Tnejn, 18:
7.15pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 19:
8.30am L-Abbatini jiehdu sehem fil-Quddiesa u wara ghall-bahar

Il-Hadd, 24:  Il-21 Hadd matul is-sena Missal Sena A p.358

Il-Hadd, 31:  It-22 Hadd matul is-sena Missal Sena A p.363

 Settembru 2014

It-Tlieta, 2:
8.30am L-Abbatini jiehdu sehem fil-Quddiesa u wara ghall-bahar
8.30am Quddiesa u Harga tal-Old Boys
6.30pm Quddiesa u tberik Dar Merhba Bik

Il-Gimgha, 5: L-1 Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)
7.15pm Al Fresco fic-Centru Parrokkjali

Il-Hadd, 7:  It-23 Hadd matul is-sena Missal Sena A p.368

It-Tnejn, 8: It-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN