http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Settembru 2014

It-Tnejn, 1:
6.30pm Quddiesa u Tberik ta¹ Dar Merhba Bik, organizzati mill-Kummissjoni
Familja

It-Tlieta, 2:
8.30am L-Abbatini jiehdu sehem fil-Quddiesa tat- 8.30am u wara ghall-bahar
8.30am Quddiesa u Harga tal-Old Boys
7.15pm Kuncert fuq l-orgni l-kbir tal-Parrocca mill-Organista Joseph Lia

Il-Gimgha, 5: L-1 Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)
7.15pm Tombla u Ftira Al Fresco fic-Centru Parrokkjali

Il-Hadd, 7:  It-23 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.368

It-Tnejn, 8: It-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija
4.00pm Seminar ghall-koppji tal-Kummissjoni Familja

Is-Sibt, 13:
8.00pm Quddiesa animata mill-Patrijiet Kapuccini

Il-Hadd, 14:  L-Ezaltazzjoni tas-Salib
Missal Sena A p.473
Quddies animata mill-Patrijiet Kapuccini

It-Tnejn, 15:
5.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Djakonija

It-Tlieta, 16:
6.00pm Ruzarju meditat mill-Kapuccini
6.30pm Koncelebrazzjoni presjeduta mill-Provincjal tal-Kapuccini, P. Martin
Micallef OFMCap, li fiha Mark Scicluna, mill-Parrocca, jipprofessa l-Voti
Temporanji. Wara jkun hemm ³drinks² fuq iz-zuntier

Is-Sibt, 20:
Fit-Tard: Ma Malta kollha se tindaqq mota kif kien sar mill-knejjes ta¹
Malta kollha 50 sena ilu

Il-Hadd, 21:  Il-25 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.379

It-Tnejn, 22:
4.30pm Jibdew il-laqghat tal-Anzjani fic-Centru Parrokkjali
7.30pm Laqgha Socjali ghall-anzjani u l-morda fuq iz-zuntier

l-Erbgha, 24: 
6.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Il-Gimgha, 26:
6.30pm Quddiesa
7.00pm Adorazzjoni
7.30PM Laqgha Socjali ghall-anzjani u l-morda fuq iz-zuntier

Il-Hadd, 28:  Is-26 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.384

It-Tnejn, 29:
am il-Kappillan jibda gimgga rtir
8.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Kateketika

 Ottubru 2014

l-Erbgha, 1: 
8.30am Quddiesa ghall-Grupp Ommijiet u wara ssir l-ewwel laqgha
6.55pm Ruzarju kuljum mit-Tnejn sal-Gimgha

Il-Hamis, 2:
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 3: L-1 Gimgha tax-xahar
6.55pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Gimgha)

Is-Sibt, 4:
4.45pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa
7.15pm Purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna. Tghaddi minn dawn it-Toroq: Tliet
Knejjes, F.X. Zahra, Balaguer u Annunzjata

Il-Hadd, 5:  Is-27 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.389
5.00pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Hadd)

It-Tnejn, 6:  id-19-l Anniversarju tac-Centru taz-Zghazagh
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN