http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARISH PROGRAMME

 Marzu 2015

Il-Hadd, 1: It-2 Hadd tar-Randan
  Missal Sena B p.148
Inkunu generuzi fil-gabra specjali
It-Tnejn, 2:
6.15am Jibdew it-Tifhir ta¹ Sbih il-Jum fil-Parrocca (ikomplu mit-Tnejn
sal-Gimgha matul ir-Randan)
8.55am Ezercizzi ghal Kulhadd minn Fr Dillon Bugeja (ikomplu kuljum
sal-Gimgha)
4.30pm Tberik tal-Familji, ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4
5.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Djakonija

It-Tlieta, 3:
7.30pm Katekezi ghall-Adulti u Zghazagh fic-Centru Parrokkjali

Il-Hadd, 8:  It-3 Hadd tar-Randan
  Missal Sena B p.154

It-Tnejn, 9:
4.30pm Tberik tal-Familji, ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4
6.55pm Ezercizzi ghal Kulhadd minn P. Daniel Galea
8.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni
  Kateketika

Il-Gimgha, 13: 
4.30pm Tberik tal-Familji, ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)
7.30pm Katekezi ghall-Adulti u ZghaZagh fic-Centru Parrokkjali

Il-Hadd, 15:  Ir-4 Hadd tar-Randan
  Missal Sena B p.160
Jum is-Seminarju. 
ssir il-Gabra fil-quddies kollu
It-Tnejn, 16:
4.30pm Tberik tal-Familji, ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4
6.55pm EZercizzi ghall-MiZzewgin minn Fr Joe Mizzi u Dr Miriam Sciberras

L-Erbgha, 18:
6.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Il-Hamis, 19: San GuZepp

Il-Gimgha, 20:
4.00pm - 7.00pm Jiftah il-BAÛAR TAL-LUNZJATA fis-Sala Aurora
4.30pm Tberik tal-Familji, ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4

Is-Sibt 16:  
BAÛAR TAL-LUNZJATA fis-Sala Aurora 9.00am - 12.00pm u 4.00pm - 7.00pm

Il-Hadd, 17:  Il-5 Hadd tar-Randan
  Missal Sena A p.166
BAÛAR TAL-LUNZJATA fis-Sala Aurora
8.30am - 12.00pm u 4.00pm - 7.00pm
10.30am It-3 Laqgha ghall-genituri tat-tfal tal-Precett, Programm Kateketiku
sena 1, fis-Sala Aurora.

It-Tnejn, 23:
5.00pm l-Ewwel Qrara tat-tfal bniet tal-Precett

It-Tlieta, 24:
7.15pm Laqgha Kattolici u Musulmani fis-Sala Aurora

L-Erbgha, 25:   It-Thabbira tal-Mulej, Solennità -
          Festa Liturgika tal-Annunzjata
  Missal Sena A p.447
8.00am Quddiesa fil-Kappella tal-Lunzjata
8.45am Pellegrinagg ghar-Redentur tal-Isla
6.30pm Quddiesa Kantata preseduta mill-Arcisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona
O.P. Issir il-Vestizzjoni tal-abbatini
Ghasar bil-Malti

Il-Gimgha, 27: Il-Vergni Mqaddsa Marija tad-Duluri
5.15pm Quddiesa
6.00pm Purcissjoni li tghaddi: Pjazza, Triq it-Tliet Knejjes, Triq F.X.
Zahra, Triq A. Micallef fejn tinghata l-Barka Sagramentali
7.00pm Quddiesa

Il-Hadd, 13: Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
Missal Sena B p.179
JUM IZ-ZGHAZAGH
9.00am Tberik tal-Palm u z-Zebbug
  fil-Kappella tal-Bon Pastur; wara Purcissjoni ghall-Knisja fejn tkompli
l-Quddiesa
(Jibda l-hin tas-Sajf)

It-Tlieta, 31:
7.00pm Meditazzjoni dwar IT-TRIQ TAS-SALIB fit-toroq: Triq Annunzjata, Triq
iz-Zekkuk, Sqaq 2 Santa Marija, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira
ghall-Knisja

 April 2015

L-Erbgha, 1:
Via Sagra Djocesana (dettalji jithabbru fuq il-media)

Il-Hamis, 2:  HAMIS IX-XIRKA
Missal Sena B p. 204
6.15am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum fil-Knisja
6.00pm Funzjoni tal-Ahhar Ikla tal-Mulej. Kif tispicca l-funzjoni jibdew
il-Vizti. 
9.00pm Adorazzjoni mill-Grupp KariZmatiku
10.00pm Adorazzjoni miz-Zghazagh
11.00pm Adorazzjoni mill-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 3:   Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej (Sawm u Astinenza)
  Missal Sena B p.211
8.00am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum fil-Knisja
9.00am Adorazzjoni bis-sehem tat-tfal
3.00pm Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej

Is-Sibt, 4:
8.00am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum fil-Knisja
8.00pm VGili tal-GHid fil-Knisja Parrokkjali
  (Missal Sena B p. 240)
11.00pm Velja tal-Ghid fis-Sala tal-Iskola Primarja San Alwigi mmexxija
mill-Ahwa tal-Mixja Neokatekumenali

Il-Hadd, 5:  Hadd il-Ghid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
  Missal Sena B p.271
9.00am L-Ghid tat-Tfal ‹ it-tfal jimxu minn fejn il-MUSEUM tas-Subien
ghall-Knisja fejn jiehdu sehem fil-Quddiesa animata minnhom

It-Tnejn, 6:
4.30pm Tberik tal-Familji, ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN