http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Novembru 2014

Is-Sibt, 1:
Il-Qaddisin Kollha - Solennità
INDULGENZA PLENARJA
NOTA: Bejn nofsinhar tal-lum u ghada tista¹ tinkiseb indulgenza plenarja
b¹suffragju ghall-mejtin. Biex tinkiseb din l-indulgenza jridu jigu
osservati dawn il-kondizzjonijiet:
a) zjara f¹xi knisja;
b) talba tal-Missierna, Kredu u talba ghall-Papa;
c) qrara u tqarbina

Bejn l-1 u t-8 ta¹ Novembru tinkiseb indulgenza plenarja b¹suffragju
ghall-mejtin jekk tmur ic-Cimiterju
u titlob ghall-mejtin

4.45pm Ruzarju (Kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa animata mill-anzjani

Il-Hadd, 2: L-Ghid tal-Imwiet
  Qari mill-Komun tal-Mejtin
Quddies 7.30, 8.30, 9.30 u 11.30am
5.30pm Koncelebrazzjoni ghall-mejtin kollha tal-Parrocca.
6.30pm Maghmudija

Illum kull qassis jista¹ jqaddes 3 quddisiet:
  1) Ghall-mejtin kollha.
  2) Skont l-intenzjoni tal-Papa.
  3) Intenzjoni personali.

It-Tnejn, 3: 
4.30pm Quddiesa u Tberik tac-Cimiterju

It-Tlieta, 4:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
9.00am Harga ghall-anzjani

Il-Hadd, 9: Jum il-Konfermazzjoni
5.00pm Quddiesa tal-Grizma tal-Isqof

It-Tnejn, 10: 
4.30pm Quddiesa fic-Cimiterju

It-Tlieta, 11:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika, Fergha Nisa, ghand
is-Sorijiet tal-Karità

Il-Gimgha, 14:
4.30pm - 7.00pm Bazar ta¹ San Martin fis-Sala Aurora

Is-Sibt, 15: 
BaZar ta¹ San Martin fis-Sala Aurora
8.30am - 12.30pm u 4.30pm - 7.00pm

Il-Hadd, 16:  It-33 Hadd matul is-Sena
Missal Sena A p.420
BaZar ta¹ San Martin fis-Sala Aurora
8.30am - 12.30pm u 4.30pm - 7.00pm
10.30am Laqgha ghal-genituri Programm Kateketiku Sena 1 fic-Centru
Parrokkjali

It-Tnejn, 17: 
4.30pm Quddiesa fic-Cimiterju
5.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Djakonija

Il-Gimgha, 21:
7.15pm Tahdita fuq il-Bioetika minn Dr Miriam Sciberras fic-Centru
Parrokkjali

Il-Hadd, 23:  Sidna Gesù Kristu, Sultan tal-Holqien kollu - Solennità
Missal Sena A p.426
5.00pm Laqgha Socjali ghall-anzjani b¹siltiet mill-Musical ³Joseph and the
Amazing Technicolour Dreamcoat² fis-Sala Aurora
10.30am Laqgha ghal-genituri Programm Kateketiku Sena 6

It-Tnejn, 24: 
4.30pm Quddiesa fic-Cimiterju
8.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 26: 

9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet
6.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Il-Gimgha, 28:
7.15pm Tahdita fuq il-Bioetika minn Dr Miriam Sciberras fic-Centru
Parrokkjali

Il-Hadd, 30:  1 Hadd tal-Avvent
Missal Sena B p.75 

 Diċembru 2014

It-Tnejn, 1: 
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta, 2:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
9.00am Harga ghall-anzjani

Il-Hamis, 4:
7.15pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 5:
6.55pm Adorazzjoni (Kull nhar ta¹ Gimgha)

Is-Sibt, 6:
4.45pm Ruzarju (Kull nhar ta¹ Sibt)

Il-Hadd, 7:  2 Hadd tal-Avvent
Missal Sena B p.80 

It-Tnejn, 8: It-Tnissil Bla Tebgha ta¹ Marija - Solennità

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN