http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE – MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN0.73 GB (4%) of 15 GB used

Manage

Terms - Privacy

Last account activity: 12 hours ago

Details

 

 


APRIL
Il-Hadd, 2:   Il-5 Hadd tar-Randan  Missal Sena A p.157

It-Tnejn, 3:
4.30pm Tberik tal-familja (ara l-programm f’pagna 3 tal-Flimkien)

It-Tlieta, 4:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys

L-Erbgha, 5: 
7.30pm Laqgha ghall-Abbatini 13+

Il-Gimgha, 7: Il-Vergni Mqaddsa Marija tad-Duluri 
5.15pm Quddiesa
6.00pm Purcissjoni li tghaddi: Pjazza, GuΩè Bonnici, Antonio Micallef, F.X. Zahra, Provvidenza, Triq il-Kbira 
    sal-Knisja
7.00pm Quddiesa

Is-Sibt, 8:
7.30pm “Ikun li Trid Int” animata u Kantata mill-Grupp Tifhir u Glorja u l-Balzan Drama Group 

Il-Hadd, 9:  Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej Missal Sena A p.170
9.00am Tberik tal-Palm u z-Zebbug fil-Kappella tal-Bon Pastur; wara Purcissjoni ghall-Knisja fejn tkompli l-Quddiesa

It-Tlieta, 11:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika, Fergha Nisa
7.00pm Via Sagra fit-Toroq - Tibda minn gewwa Casa Antonia, Triq il-Papa Alessandru, Triq S. Valentinu VII, Triq il-Kbira sal-Knisja

Il-Hamis, 13:    HAMIS IX-XIRKA Missal Sena B p. 204
6.15am Tifhir ta’ Sbih il-Jum (kant tas-Salmi) fil-Knisja
6.00pm Funzjoni tal-Ahhar Ikla tal-Mulej. Kif tispicca l-funzjoni jibdew il-ViΩti.
Adorazzjoni 
8.00-9.00pm Kor ‘Tifhir u Glorja’
9.00-10.00pm Kummissjoni Djakonija
10.00-11.00pm Kummissjoni Familja
11.00-nofs il-lejl Kummissjoni Liturgija.
Bejn kull adorazzjoni se jkun hemm hin twil ta’ skiet ghal min irid jingabar fit-talb personali

Il-Gimgha, 14: Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej (Sawm u Astinenza)
    Missal Sena B p.211
8.00am Tifhir ta’ Sbih il-Jum (kant tas-Salmi) fil-Knisja
9.00am Adorazzjoni bis-sehem tat-tfal
3.00pm Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej

Is-Sibt, 15:
8.00am Tifhir ta’ Sbih il-Jum (kant tas-Salmi) fil-Knisja
8.00pm VGili tal-GHid fil-Knisja Parrokkjali 
    (Missal Sena B p. 240)
11.00pm Velja tal-Ghid mill-Mixja Neokatekumenali, fis-Sala tal-Iskola Primarja San Alwigi

Il-Hadd, 16: Hadd il-Ghid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet 
    Missal Sena B p.271
9.00am L-Ghid tat-Tfal — it-tfal jimxu minn fejn il-MUSEUM tas-Subien ghall-Knisja fejn jiehdu sehem fil-Quddiesa animata minnhom

It-Tnejn, 17:
4.30pm Tberik tal-familja (ara l-programm f’pagna 3 tal-Flimkien)

It-Tlieta, 18:
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol fic-Centru Parrokkjali
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

L-Erbgha, 19: 
7.00pm Jibda’ l-Kors ta’ Kana

Il-Gimgha, 21:
4.30pm Tberik tal-familja (ara l-programm f’pagna 3 tal-Flimkien)

Il-Hadd, 23:    It-2 Hadd tal-Ghid Missal Sena A p.186
10.00am Tberik tal-KaΩini
4.00pm Adorazzjoni f’Jum il-Hniena Divina

It-Tnejn, 24:
4.30pm Tberik tal-familja (ara l-programm f’pagna 3 tal-Flimkien)

It-Tlieta, 25:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

L-Erbgha, 26: 
9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 28:
4.30pm Tberik tal-familja (ara l-programm f’pagna 3 tal-Flimkien)MEJJU
It-Tnejn, 1:  San Guzepp Haddiem (Missal Sena A p. 192)
Quddies bhal ta’ nhar ta’ xoghol

It-Tlieta, 2:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
8.00pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 3: 
7.30pm Laqgha ghall-Abbatini 13+

Il-Hamis, 4:
7.00pm Laqgha ghall-genituri tat-tfal tal-Grizma fis-Sala Aurora

Il-Gimgha, 5:
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 7:    It-4 Hadd tal-Ghid Missal Sena A p.199
Jum il-VokazzjonijietJohn R Gatt

Add to circles

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Show details

Add to circles

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif