http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

                                                        PARISH PROGRAMME

 

 

 

Hsieb tax-xahar fis-Sena tal-Gublew
“Henjin dawk li jhennu ghax huma jsibu l-hniena.”

April
Il-Hamis, 7:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 1:  L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4)
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 3:     IT-2 Hadd tal-Ghid - Hadd il-Hniena Divina 
    Missal Sena C p.195

It-Tnejn, 4:     It-Thabbira tal-Mulej, Solennità -  Festa Liturgika tal-Annunzjata
    Missal Sena A p.447
8.00am Quddiesa fil-Kappella tal-Lunzjata
6.30pm Quddiesa Kantata. Issir il-Vestizzjoni tal-abbatini (wara festin zghir fis-Sala Aurora). 
Ghasar bil-Malti

It-Tlieta, 5:
8.30am Quddiesa u Harga Old Boys
7.15pm Laqgha Kattolici u Musulmani fis-Sala Aurora

L-Erbgha, 6:
Jibda’ l-Kors ta’ Kana

Il-Gimgha, 8:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4 tal-Flimkien)

Il-Hadd, 10:     It-3 Hadd tal-Ghid
    Missal Sena C p.201
9.30am Quddiesa animata mit-tfal
10.30am Tberik tal-Kazini

It-Tnejn, 11: 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4 tal-Flimkien)

It-Tlieta, 12: 
9.30am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa, fic-Centru Parrokkjali
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Hamis, 14:
5.00pm Qrar ghat-tfal tal-Preçett fil-knisja
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 15:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4 tal-Flimkien)

Il-Hadd, 17:     Ir-4 Hadd tal-Ghid - Jum il-Vokazzjonijiet
    Missal Sena C p.207
10.30am  Laqgha ghall-genituri tat-tfal Sena 6

It-Tnejn, 18: 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4 tal-Flimkien)
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 19: 
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol fic-Centru Parrokkjali

Il-Hamis, 21:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 22:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4 tal-Flimkien)

Il-Hadd, 24:     Il-5 Hadd tal-Ghid - Jum il-Vokazzjonijiet
    Missal Sena C p.212
10.30am  Laqgha ghall-genituri tat-tfal Sena 4 u 5

It-Tnejn, 25: 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4 tal-Flimkien)
7.30pm Jiltaqa’ l-Working Group tal-Kunsill Parrokkjali Pastorali

It-Tlieta, 26: 
8.00pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 27:
9.00am Harga Grupp Ommijiet

Il-Hamis, 28:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Mejju
Hsieb tax-xahar fis-Sena tal-Gublew
“Il-Knisja tixtieq tkun bhal Omm mimlija mhabba ghal kulhadd.” (Papa Frangisku)

Il-Hadd, 1:     Is-6 Hadd tal-Ghid
    Missal Sena C p.217
Fiera ta’ Jum l-Omm

It-Tlieta, 3: 
8.30am Quddiesa u Harga tal-Old Boys
9.30am Festin ta’ Jum l-Omm organizzat mill-Mother & Child Club
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija

L-Erbgha, 4:
9.00am Party tal-Mother’s Day organizzat mill-Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 1:  L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 8:     Tlugh il-Mulej fis-Sema - JUM L-OMM
    Missal Sena C p.223
9.30am Quddiesa animata mit-tfal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN