http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Il-Hamis, 1:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 2: l-Ewwel Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)
7.15pm Al Fresco fic-Centru Parrokkjal. Ejjew u hudu gost waqt li tkunu qed tghinnu lill-Parrocca
2, 3 u 4 Live in tal-Abbatini Kbar

Il-Hadd, 4: It-23 Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.384

Il-Hamis, 8:
 
It-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija
    Missal Sena C p.378
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 11: L-24 Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.390

It-Tnejn, 12:
6.30pm Seminar Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 13:
8.30am Quddiesa u harga Old Boys

Il-Hamis, 15:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 18: Il-25 Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.397

It-Tnejn, 19:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Hamis, 22:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 25: Is-26 Hadd matul is-sena  
    Missal Sena C p.403

It-Tnejn, 26:
7.30pm Jiltaqa’ l-working Grupp tal-K.P.P.

Il-Hamis, 29:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

OTTUBRU

Il-Hadd, 2: Is-27 Hadd matul is-sena  Missal Sena C p.410

It-Tlieta, 4:
8.30am Quddiesa u harga Old Boys

L-Erbgha, 5:
8.30am Quddiesa u wara jibdew il-laqghat il-Grupp Ommijiet

Il-Hamis, 6:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 7: l-Ewwel Gimgha tax-xahar Dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali
7.15pm Kuncert b’rizq ir-Restawr tal-Knisja

Is-Sibt, 8: Madonna tar-Ruzarju
4.55pm Ruzarju
5.15pm Quddiesa
6.00pm Purcissjoni tar-Ruzarju tghaddi mill- Pjazza, Triq it-Tlett Knejjes, Triq Providenza, Triq il-Kbira, Pjazza u sal-Knisja.
 
Jekk joghgbok jitnehhew il-karozzi bejn it-3pm u 8.30 pm
7.00pm Quddiesa

Il-Hadd, 9: It-28 Hadd matul is-sena  Missal Sena C p.416
9.30am Quddiesa animata mit-tfal

It-Tnejn, 10 sal-Gimgha, 14:
Zjarat lill-familji mill-Legjun ta’ Marija

L-Erbgha, 12:
7.00pm Laqgha ghal Voluntiera Support Grupp Refugjati

It-Tnejn, 17 sal-Gimgha, 21:
Missjoni mir-Religjuzi fi Triq Birbal, fis-Sena tal-Hniena

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/no_photo.png

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN