http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Ottubru 2014

l-Erbgha, 1: Jibda x-xahar tar-Ruzarju
8.30am Quddiesa ghall-Grupp Ommijiet u wara ssir l-ewwel laqgha
6.55pm Ruzarju kuljum mit-Tnejn sal-Gimgha

Il-Hamis 2: 
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Liturgija

Is-Sibt, 4:
4.45pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa
7.15pm Purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna. Tghaddi minn dawn it-Toroq: Tliet
Knejjes, F.X. Zahra, Balaguer u Annunzjata

Il-Hadd, 5: Is-27 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.389
5.00pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Hadd)

It-Tnejn, 6: 
Id-19-il Anniversarju tac-Centru Zghazagh
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta, 7:
8.30am Quddiesa u Harga tal-Old Boys
9.00 Harga tal-Anzjani
9.30am Jiftah il-Mother & Child Club

Il-Hamis 9: 
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Zghazagh

Is-Sibt, 11: Musical ŒJOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOUR DREAMCOAT¹
7.30pm Musical ghall-familja kollha fis-Sala Aurora. Ejja u gib mieghek
il-familja u l-hbiebek u tkun qed tghin il-Parrocca

Il-Hadd, 12: Is-28 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.395
9.30am Quddiesa animata mit-Tfal
6.30pm Jerga¹ jittella¹ l-Musical Joseph and the Amazing Technicolour
Dreamcoat fis-Sala Aurora

It-Tnejn, 13:
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Presbiterali

It-Tlieta, 14:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa
7.00pm Ezami tal-Grizma tas-subien, fil-Museum tas-Subien

Il-Hadd, 19: Id-29 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.400
Gurnata Missjunarja
3.00pm PICNIC ghall-familja

It-Tnejn, 20:
7.15pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 21:
5.30pm Ezami tal-Grizma tat-tfal bniet

l-Erbgha, 22: 
9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 24: ASSEMBLEA PARROKKJALI
Semma¹ Lehnek fl-Assemblea Parrokkjali
5.30pm Ruzarju
6.00pm Quddiesa
6.30pm Assemblea fl-Iskola Primarja tal-Kullegg San Alwigi, fi Triq San
Frangisk

Il-Hadd, 26: It-30 Hadd matul is-sena
Missal Sena A p.405
9.30pm Seminar u Polza ghat-tfal tal-Grizma flimkien mal-genituri u
l-parrini

Il-Gimgha, 31: 
7.15pm ³ibrowsesafely²: Laqgha ghall-genituri tat-tfal li ghandhom
kompjuter, dwar l-uzu ghaqli tal-internet. Fis-Sala Aurora

 Novembru 2014

Il-Qaddisin Kollha - Solennità
INDULGENZA PLENARJA
NOTA: Bejn nofsinhar tal-lum u ghada tista¹ tinkiseb indulgenza plenarja
b¹suffragju ghall-mejtin. Biex tinkiseb din l-indulgenza jridu jigu
osservati dawn il-kondizzjonijiet:
a) zjara f¹xi knisja;
b) talba tal-Missierna, Kredu u talba ghall-Papa;
c) qrara u tqarbina

Bejn l-1 u t-8 ta¹ Novembru tinkiseb indulgenza plenarja b¹suffragju
ghall-mejtin jekk tmur ic-Cimiterju u titlob ghall-mejtin

4.45pm Ruzarju (Kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa animata mill-anzjani

Il-Hadd, 2: L-Ghid tal-Imwiet
 Qari mill-Komun tal-Mejtin
Quddies 7.30, 8.30, 9.30 u 11.30am
5.30pm Koncelebrazzjoni ghall-mejtin kollha tal-Parrocca.

Illum kull qassis jista¹ jqaddes 3 quddisiet:
  1) Ghall-mejtin kollha.
  2) Skont l-intenzjoni tal-Papa.
  3) Intenzjoni personali.

It-Tnejn, 3: 
4.30pm Quddiesa u Tberik tac-Cimiterju

It-Tlieta, 4:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
9.00am Harga ghall-anzjani

Il-Hadd, 9: Jum il-Konfermazzjoni
5.00pm Quddiesa tal-Grizma tal-Isqof

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN