http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

                                                        PARISH PROGRAMME

 

 

 


FRAR
It-Tnejn, 1:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara programm pagna 4)

It-Tlieta, 2:
8.30am Quddiesa u Harga Old Boys
6.30pm Tberik tax-Xama’
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 5: L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4)
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 7: Il-5 Hadd matul is-sena
Missal Sena C p.282

It-Tnejn, 8:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara programm pagna 4)

It-Tlieta, 9:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa, fic-Centru Parrokkjali
9.30am Party tal-Karnival organizzat mill-Mother & Child Club

L-Erbgha, 10: Ras ir-Randan (Sawm u Astinenza)
6.00pm Pellegrinagg Penitenzjali mit-Tliet Knejjes

Il-Hamis, 11:
l-Ewwel Dehera tal-Madonna ta’ Lourdes

Il-Gimgha, 12: 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4)

Il-Hadd, 14: L-1 Hadd tar-Randan
Missal Sena C p.144
9.30am Quddiesa animat mit-tfal
10.30am Laqgha ghal-genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina Sena 1, fis-Sala Aurora

It-Tnejn, 15:
6.15am Bidu tat-Tifhir ta’ Sbih il-Jum. Ikomplu kuljum mit-Tnejn sal-Gimgha, sa Sibt il-Ghid 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara programm pagna 4)
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 16:
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol, fic-Centru Parrokkjali

L-Erbgha, 17:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 19: 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4)

Il-Hadd, 21: It-2 Hadd tar-Randan
Missal Sena C p.150

It-Tnejn, 22:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara programm pagna 4)
7.00pm Ezercizzi ghal kulhadd, minn Fr Mario Delmar
7.30pm Jiltaqa’ l-KPP Working Group

It-Tlieta, 23:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 24:
9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 26: 
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4)

Il-Hadd, 28: It-3 Hadd tar-Randan
Missal Sena C p.156

It-Tnejn, 29:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara programm pagna 4)
9.00am Ezercizzi ghal kulhadd, minn Fr Lino Azzoppardi


Marzu

It-Tlieta, 1:
8.30am Quddiesa u Harga Old Boys
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija

Il-Gimgha, 4:  L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara l-Programm pagna 4)
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 6: Ir-4 Hadd tar-Randan
Missal Sena C p.162

It-Tnejn, 7:
4.30pm Tberik tal-Familji, (ara programm pagna 4)
7.00pm Ezercizzi ghal Mizzewgin, minn Fr Karm Mercieca

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

        
        
        
        
        
        
        
 
 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN