http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Jannar 2015

Il-Hamis, 1:
L-Imqaddsa Vergni Marija, Omm Alla - Solennità  ‹  JUM IL-PACI
    Missal Sena B p.124
Quddies bhal nhar ta¹ Hadd
4.30pm Adorazzjoni ghal min irid jibda s-sena b¹hin ta¹ Adorazzjoni
5.00pm Ruzarju quddiem Gesù Sagramentat u Barka
5.30pm Quddiesa

Il-Gimgha, 2: 
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)
7.30pm Party ghall-Helpers kollha  tal-Parrocca fis-Sala Aurora. Dan hu
l-mod kif il-Parrocca tghid ³Grazzi² lil tant Helpers li jaghtu sehemhom tul
is-sena kollha fil-hidma Pastorali

Is-Sibt, 3    
4.50pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa animata mill-Anzjani

Il-Hadd, 4: 
L-Epifanija tal-Mulej - Solennità
Missal Sena B p.128
Jithabbru l-Festi ta¹ matul is-sena

It-Tlieta, 6:
9.30am Jiftah il-Mother & Child Club

L-Erbgha, 7:
7.15pm Party tal-Milied ghall-Abbatini u l-familji taghhom fis-Sala Aurora

Il-Hadd, 11: 
Il-Maghmudija tal-Mulej - Solennità
Missal Sena B p.134

It-Tlieta, 13:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa

Il-Hadd, 18: 
It-2 Hadd matul is-sena
Missal Sena B p.346
Tibda Gimgha ta¹ Talb ghall-Ghaqda tal-Insara, mil-lum sat-23 ta¹ Jannar
9.30am Quddiesa animata mit-tfal

It-Tnejn, 19:
5.30pm Laqgha tal-Kummissjoni Djakonija

L-Erbgha, 21:
6.00pm Laqgha tal-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Is-Sibt, 24:
Waqt il-Quddies illum u ghada ssir Thabbira u Stedina ghall-Katekezijiet
ghall-Adulti u Zghazagh

Il-Hadd, 25: 
It-3 Hadd matul is-sena
Missal Sena B p.351
10.30am L-1 Laqgha ghal-genituri: Programm Kateketiku tar-4 u l-5 sena,
fis-Sala Aurora

It-Tnejn, 26:
4.30pm Jibda  t-Tberik tal-Familji; ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4
tal-Flimkien

It-Tlieta, 27: 
7.30pm Jibdew Katekezijiet ghall-Adulti u Zghazagh fic-Centru Parrokkjali

L-Erbgha, 28:
9.00am Harga tal-Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 30: 
4.30pm Tberik tal-Familji; ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4 tal-Flimkien
7.30pm Katekezi ghall-Adulti u Zghazagh fic-Centru Parrokkjali

 Frar 2015

Il-Hadd, 1: 
Ir-4 Hadd matul is-sena
Missal Sena B p.356

It-Tnejn, 2:
4.30pm Tberik tal-Familji; ara l-Programm tat-Tberik
6.30pm Tberik tax-Xama¹
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta, 3:
7.30pm Katekezi ghall-Adulti u Zghazagh fic-Centru Parrokkjali

Il-Gimgha, 6: 
4.30pm Tberik tal-Familji; ara l-Programm tat-Tberik f¹pagna 4 tal-Flimkien

Il-Hadd, 8: 
l-5 Hadd matul is-sena
Missal Sena B p.361
10.30am It-2 Laqgha ghall-genituri fis-Sala Aurora: Programm Kateketiku
tal-1 sena.

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN