http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

                                                        PARISH PROGRAMME

 

 

 

GUNJU
Il-Gimgha, 3:  Il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù Missal Sena C p.256
JUM IL-KLERU tal-Parrocca

ADORAZZJONI
9.00am - 12.00pm u 4.00pm - 6.00pm
6.00pm Ruzarju
6.30pm Quddiesa
7.15pm Purcissjoni li tghaddi minn dawn it-toroq: Annunzjata, Sigismondu Dimech, Antonio Bosio, Zekkuk, Santa Marija u Triq il-Kbira

Il-Hadd, 5:     L-10 Hadd matul is-sena Missal Sena C p.310

It-Tnejn, 6:
7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

L-Erbgha, 8:
7.30pm Tmiem tal-Kors ta’ Kana

Il-Hamis, 9:
7.00pm - 8.00pm Prezentazzjoni fuq in-Navata li giet restawrata
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 10:
7.30pm Gublew tal-Hniena: Healing Mass minn P. Elija Vella OFM Conv.

Il-Hadd, 12:     Il-11-il Hadd matul is-sena Missal Sena C p.316
10.30am Laqgha ghall-genituri tat-tfal Sena 6

It-Tnejn, 13:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 14:
8.30am Quddiesa u Harga tal-Old Boys
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa, fic-Centru Parrokkjali

L-Erbgha, 15:
Zjara mill-Kummissjoni Familja f’Dar Merhba Bik

Il-Hamis, 16:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 19:     It-12-il Hadd matul is-sena Missal Sena C p.322
Jum il-Missier
9.30am Quddiesa animata mit-tfal
11.30am Quddiesa ghall-Missirijiet

It-Tnejn, 20:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

It-Tlieta, 21:
9.30am L-ahhar laqgha tal-Mother & Child Club (jaghlaq ghas-Sajf)
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol, fic-Centru Parrokkjali

Il-Hamis, 23:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 24:
3.00pm Gublew tal-Hniena: Missjoni tal-Hniena fil-Knisja Adorazzjoni u Qrar sas-7.00pm
7.15pm Al Fresco fic-Centru Parrokkjal. Ejjew u hudu gost waqt li tkunu qed tghinnu lill-Parrocca

Il-Hadd, 26:     It-13-il Hadd matul is-sena Missal Sena C p.327

L-Erbgha, 29: Festa San Pietru u San Pawl Missal Sena C p.458
9.00am Pellegrinagg Parrokkjali ghal Bieb tal-Hniena fil-Mellieha

Il-Hamis, 30:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa MarijaIl-Gimgha, 1: l-Ewwel Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 3:     L-14-il Hadd matul is-sena Missal Sena C p.332
9.30pm Quddiesa animata mit-tfal u wara jkun hemm it-tberik tal-pets

Ghall-kumplament tal-Programm ara l-Magazin tal-Festa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN