http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Diċembru 2014

It-Tnejn, 1: 
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta, 2:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
9.00am Harga ghall-anzjani

Il-Gimgha, 5:
6.55pm Adorazzjoni 
  (Kull nhar ta¹ Gimgha)
7.30pm Tahdita ghal kulhadd dwar il-Bioetika minn Dr. Miriam Sciberras
fis-Sala tal-Youth Centre

Is-Sibt, 6:
4.45pm Ruzarju (Kull nhar ta¹ Sibt)

Il-Hadd, 7:  2 Hadd tal-Avvent
Missal Sena B p.80 
6.15pm Celebrazzoni tal-Maghmudija

It-Tnejn, 8: It-Tnissil Bla Tebgha ta¹ Marija - Solennità
9.00am Quddiesa fil-Kappella tas-Sorijiet tal-Karità ghal dawk bi bzonnijiet
specjali u l-familji taghhom

It-Tlieta, 9:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa

Il-Gimgha, 12:
7.30pm Tahdita ghal kulhadd dwar il-Bioetika minn Dr. Miriam Sciberras
fis-Sala tal-Youth Centre

Il-Hadd, 14:  3 Hadd tal-Avvent
Missal Sena B p.86

It-Tlieta, 16:
9.30am Party tal-Milied tal-Mother and Child Club

L-Erbgha, 17:
9.15am Party tal-Milied tal-Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 19:
7.30pm Tahdita ghal kulhadd dwar il-Bioetika minn Dr. Miriam Sciberras
fis-Sala tal-Youth Centre

Il-Hadd, 21:  4 Hadd tal-Avvent
Missal Sena B p.91
9.30am Quddiesa animata mit-Tfal. Tberik tal-Presepji u wara l-Quddiesa
tqassim tar-rigali minn Santa Klaws fuq iz-zuntier

It-Tnejn, 22: 
10.00am Party ghas-Senior Citizens

L-Erbgha, 24  Lejlet il-Milied
6.00pm Dimostrazzjoni bil-Bambin fit-toroq ta¹ Hal Balzan
11.00pm Tibda l-funzjoni tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali
Quddiesa tal-Vgili Missal Sena B p.100

Il-Hamis, 25: Jum il-Milied
Quddiesa ta¹ Bil-Lejl  Missal Sena B p.104
Quddiesa tas-Sebh   Missal Sena B p.110
Quddiesa ta¹ Binhar   Missal Sena B p.113


Il-Hadd, 28: Il-Familja Mqaddsa ta¹ Gesù, Marija u Guzeppi
Missal Sena B p.118

It-Tlieta, 30:
8.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 31 L-Ahhar tas-Sena
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa u Innu ta¹ Ringrazzjament (Te Deum)

 Jannar 2015

Il-Hamis, 1:
L-Imqaddsa Vergni Marija, Omm Alla - Solennità ‹ JUM IL-PACI
  Missal Sena B p.124
Quddies bhal nhar ta¹ Hadd
4.30pm Adorazzjoni ghal min irid jibda s-sena b¹hin ta¹ Adorazzjoni
5.00pm Ruzarju quddiem Gesù Sagramentat u Barka
5.30pm Quddiesa

Il-Gimgha, 2: 
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)
7.30pm Party ghall-Helpers kollha tal-Parrocca fis-Sala Aurora. Dan hu
l-mod kif il-Parrocca tghid ³Grazzi² lil tant Helpers li jaghtu sehemhom tul
is-sena kollha fil-hidma Pastorali

Is-Sibt, 3  
4.50pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa animata mill-Anzjani

Il-Hadd, 4: 
L-Epifanija tal-Mulej - Solennità
Missal Sena B p.128
Jithabbru l-Festi ta¹ matul is-sena

It-Tlieta, 6:
9.30am Jiftah il-Mother & Child Club

L-Erbgha, 7:
7.15pm Party tal-Milied ghall-Abbatini u l-familji taghhom fis-Sala Aurora

Il-Hadd, 11: 
Il-Maghmudija tal-Mulej - Solennità
Missal Sena B p.134

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN