http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE – MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGNMEJJU
It-Tnejn, 1:  San Guzepp Haddiem
    (Missal Sena A p. 192)
Quddies bhal ta’ nhar ta’ xoghol

It-Tlieta, 2:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
8.00pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika

L-Erbgha, 3:
 
7.30pm Laqgha ghall-Abbatini 13+

Il-Hamis, 4:
7.00pm Laqgha ghall-genituri tat-tfal tal-Grizma fis-Sala Aurora
7.00-8.00pm Qrar fil-Kappella ta’ Santa Maria

Il-Gimgha, 5:
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 7:    Ir-4 Hadd tal-Ghid
    Missal Sena A p.199
Jum il-Vokazzjonijiet

It-Tlieta, 9: San Gorg Preca
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni
 
    Kattolika Fergha Nisa

Il-Hadd, 14: Il-5 Hadd tal-Ghid - JUM L-OMM
    Missal Sena A p.205
9.30am Quddiesa animata mit-tfal
11.30am Quddiesa ghall-ommijiet

It-Tlieta, 16:
9.30am Party ghal Jum l-Omm
 
    tal-Mother & Child Club
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol fiç-Çentru Parrokkjali
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija

Il-Gimgha, 19:
7.30pm Ravjulata fis-Sala Aurora

Il-Hadd, 21:    Is-6 Hadd tal-Ghid
    Missal Sena A p.211

It-Tlieta, 23:
7.30pm Jiltaqa’ l-Working Grupp KPP

Il-Gimgha, 26:
Pellegrinagg Marjan Madonna ta’ Pompej Marsaxlokk

Il-Hadd, 28: Tlugh il-Mulej fis-Sema
    Missal Sena A p.217
10.30am Fis-Sala Aurora, laqgha genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbinau tlugh tal-Polza

L-Erbgha, 31:
 
9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet


Gunju
Il-Hamis, 1:
7.00-8.00pm Qrar fil-Kappella ta’ Santa Maria

Il-Gimgha, 2:
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 4:    Pentecostez
    Missal Sena A p.231
9.30am L-Adoloxxenti li se jirçievu l-Grizma tal-Isqof jipprezentaw it-talba taghhom lill-Kappillan

It-Tnejn, 5:
5.00pm Qrara ghat-tfal tal-1 Tqarbina, fil-Knisja Parrokkjali
7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Parrokkjali Pastorali

It-Tlieta, 6:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/no_photo.png

 

Add to circles

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif