http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARISH PROGRAMME

 April 2015

Il-Hamis, 2:  HAMIS IX-XIRKA
  Missal Sena B p. 204
6.15am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum (Salmi kantati) fil-Knisja
6.00pm Funzjoni tal-Ahhar Ikla tal-Mulej
  Kif tispiçça l-funzjoni jibdew il-Vizti
9.00pm Adorazzjoni 
10.00pm Adorazzjoni miz-Zghazagh
11.00pm Adorazzjoni mill-Kummissjoni Litugija

Il-Gimgha, 3: Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej
(Sawm u Astinenza)
  Missal Sena B p.211
8.00am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum
  (Salmi kantati) fil-Knisja
9.00am Adorazzjoni bis-sehem tat-tfal
3.00pm Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej
Is-Sibt, 4:
8.00am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum
  (Salmi kantati) fil-Knisja
8.00pm VGili tal-GHid
  fil-Knisja Parrokkjali
  Missal Sena B p. 240
11.00pm Velja tal-Ghid fis-Sala
  tal-Iskola Primarja San Alwigi, immexxija mill-Ahwa tal-Mixja
Neokatekumenali

Il-Hadd, 5:  Hadd il-Ghid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
  Missal Sena B p.271
9.00am L-Ghid tat-Tfal ‹ it-tfal jimxu minn fejn il-MUSEUM tas-Subien
ghall-Knisja fejn jiehdu sehem
    fil-Quddiesa animata minnhom

It-Tnejn, 6:
4.30pm Tberik tal-Familji -
  Bon Pastur ­ naha numri bil-fard
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali
  Parrokkjali

It-Tlieta, 7:
9.00am Haga ghall-Anzjani
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni
  Implimentazzjoni Sinodu
Il-Gimgha, 10: 
4.30pm Tberik tal-Familji - Mdina Road u De Vilhena Mansions ta¹ Triq Birbal

Il-Hadd, 12: It-2 Hadd tal-Ghid
  Missal Sena B p.279
Hadd il-Hniena Divina
4.15pm Adorazzjoni

It-Tnejn, 13:
4.30pm Tberik tal-Familji - M.A. Refalo ­ naha numri biz-zewg u Orange Grove

It-Tlieta, 14:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa

Il-Gimgha, 17: 
4.30pm Tberik tal-Familji - M.A. Refalo ­ naha numri bil-fard

Il-Hadd, 19: It-3 Hadd tal-Ghid
  Missal Sena B p.284
10.30am Tberik tal-Kazini

It-Tnejn, 20:
4.30pm Tberik tal-Familji - De Paule u Cardijn
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Familja

Il-Gimgha, 24: 
4.30pm Tberik tal-Familji - Valentino ­ minn Idmejda sa Alessandru VII
Il-Hadd, 26: Ir-4 Hadd tal-Ghid
  Missal Sena B p.289
JUM IL-VOKAZZJONIJIET

It-Tnejn, 27:
4.30pm Tberik tal-Familji - Valentino ­ minn Triq Kbira sa Alessandru VII u
Sisner

L-Erbgha, 29:
9.00am Haga organizzata mill-Grupp Ommijiet

 Mejju 2015

Il-Gimgha, 1: 
SAN GUZEPP HADDIEM
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)

Is-Sibt, 2:
4.50pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)

Il-Hadd, 3:  Il-5 Hadd tal-Ghid
  Missal Sena B p.294

It-Tlieta, 5:
9.30am Mother¹s Day Party organizzat mill-Mother & Child Club

Il-Hadd, 10: Is-6 Hadd tal-Ghid
  Missal Sena B p.299

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN