http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

                                                        PARISH PROGRAMME

 

 

 


Mejju
Hsieb tax-xahar fis-Sena tal-Gublew
“Il-Knisja tixtieq tkun bhal Omm mimlija mhabba ghal kulhadd” (Papa Frangisju)

Il-Hadd, 1:     Is-6 Hadd tal-Ghid
    Missal Sena C p.217
Fiera ta’ Jum l-Omm

It-Tlieta, 3: 
8.30am Quddiesa u Harga tal-Old Boys
9.30am Festin ta’ Jum l-Omm organizzat mill-Mother & Child Club
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija

L-Erbgha, 4:
9.00am Party tal-Mother’s Day organizzat mill-Grupp Ommijiet

Il-Hamis, 5:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 6:  L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 8:     Tlugh il-Mulej fis-Sema - JUM L-OMM
    Missal Sena C p.223
9.30am Quddiesa animata mit-tfal

It-Tlieta, 10: 
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattlika Fergha Nisa
5.30pm Il-Kapillan jiltaqa’ mat-tfal subien tal-Precett fil-Museum

Il-Hamis, 12:
5.30pm Il-Kapillan jiltaqa’ mat-tfal bniet tal-Precett fil-Museum
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 15:     Ghid il-Hamsin
    Missal Sena C p.237
9.30am Quddiesa ghall-genituri, parrini u t-tfal li se jircievu l-Grizma tal-Isqof
10.30am Laqgha ghall-genituri tat-tfal Sena 1, (Polza)

It-Tnejn, 16: 
5.00pm Qrar ghat-tfal li se jircievu l-Ewwel Tqarbina, fil-knisja

It-Tlieta, 17: 
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol, fic-Centru Parrokkjali

Il-Hamis, 19:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 22:     It-Trinità Qaddisa
    Missal Sena C p.244
9.30am Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina

It-Tnejn, 23: 
Party ghat-tfal bniet tal-Precett
7.30pm Jiltaqa’ l-Working Grupp tal-K.P.P.

L-Erbgha, 25:
9.00am Harga organizzata mill-Grupp Ommijiet

Il-Hamis, 26:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 29:     Il-Gisem u d-Demm GhaΩiΩ tal-Mulej
    Missal Sena C p.250
4.45pm Ruzarju
5.15pm u 6.30pm Quddies
7.15pm Purcissjoni ta’ Corpus Christi

It-Tnejn, 30: Tibda Gimgha Ewkaristika
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni (tkompli kuljum sal-Gimgha)

Gunju

Il-Gimgha, 3:  Il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù 
    Missal Sena C p.256
JUM IL-KLERU tal-Parrocca

ADORAZZJONI
9.00am - 12.00pm u 4.00pm - 6.00pm
6.00pm Ruzarju
6.30pm Quddiesa
7.15pm Purcissjoni

Il-Hadd, 5:     L-10 Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.310

It-Tnejn, 6:
7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN