http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARISH PROGRAMME

 April 2014

It-Tlieta, 1:
8.30pm Harga ghall-Old Boys
9.00am Harga ghall-Anzjani
6.55pm Ezercizzi ghal Kulhadd

L-Erbgha, 2:
6.55pm Ezercizzi ghal Kulhadd

Il-Hamis, 3:
6.55pm Ezercizzi ghal Kulhadd
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 4: 
4.00pm Tberik tal-Familji (ara programm pagna 3 tal-Flimkien)
6.55pm Ezercizzi ghal Kulhadd

Is-Sibt, 5:  
4.45pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)
5.15pm Quddiesa animata mill-Anzjani

Il-Hadd, 6: Il-5 Hadd tar-Randan Missal Sena A p.157

It-Tnejn, 7:
5.00pm l-Ewwel Qrara tat-tfal tal-Precett
6.55pm Jibdew l-Ezercizzi ghall-Mizzewgin minn Patri George Zammit OFM Conv
7.30pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta, 8:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Sezzjoni Nisa
6.55pm Ezercizzi ghall-Mizzewgin

L-Erbgha, 2:
6.55pm Ezercizzi ghall-Mizzewgin

Il-Hamis, 10:
6.55pm Ezercizzi ghall-Mizzewgin
7.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Zghazagh

Il-Gimgha, 11: Il-Vergni Mqaddsa Marija tad-Duluri - Festa ta¹ Devozzjoni
9.15am Quddiesa ghat-tfal tal-Iskola Primarja
5.15pm Quddiesa
6.00pm Purcissjoni li tghaddi: Pjazza, Triq it-Tliet Knejjes, Triq F.X.
Zahra, Triq A. Micallef fejn tinghata l-Barka Sagramentali
7.00pm Quddiesa bl-Omelija bhala gheluq tal-Ezercizzi ghall-Mizzewgin

Il-Hadd, 13: Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej Missal Sena A p.163
JUM IZ-ZGHAZAGH
9.00am Tberik tal-Palm u z-Zebbug fil-Kappella tal-Bon Pastur; wara
Purcissjoni 
ghall-Knisja fejn tkompli l-Quddiesa
6.15pm ³IKUN LI TRID INT² Naghtu bidu ghall-Gimgha Mqaddsa b¹riflessjoni
dwar il-Passjoni. Via Sagra espressa permezz tal-kant.

It-Tnejn, 14:
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Presbiterali

It-Tlieta, 15:
7.00pm Meditazzjoni dwar IT-TRIQ TAS-SALIB fit-toroq: Triq Annunzjata, Triq
iz-Zekkuk, Sqaq 2 Santa Marija, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira
ghall-Knisja

L-Erbgha, 16:
7.30pm Via Sagra Djocesana fid-dar tal-anzjani ta¹ San Vincens de Paul

Il-Hamis, 17:  HAMIS IX-XIRKA
Missal Sena B p. 204
6.15am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum (Salmi Kantati) fil-Knisja
6.00pm Funzjoni tal-Ahhar Ikla tal-Mulej. Kif tispicca l-funzjoni jibdew
il-Vizti. 
9.00pm Adorazzjoni mill-Grupp Karizmatiku
10.00pm Adorazzjoni miz-Zghazagh
11.00pm Adorazzjoni mill-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 18:   Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej (Sawm u Astinenza)
  Missal Sena B p.211
8.00am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum (Salmi Kantati) fil-Knisja
9.00am Adorazzjoni bis-sehem tat-tfal
3.00pm Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej

Is-Sibt, 19:
8.00am Tifhir ta¹ Sbih il-Jum (Salmi Kantati) fil-Knisja
8.00pm VGili tal-GHid fil-Knisja Parrokkjali (Missal Sena B p. 240)
11.00pm Velja tal-Ghid fis-Sala tal-Iskola Stella Maris

Il-Hadd, 20:  Hadd il-Ghid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
Missal Sena B p.271
9.00am L-Ghid tat-Tfal - it-tfal jimxu minn fejn il-MUSEUM tas-Subien
ghall-Knisja fejn jiehdu sehem fil-Quddiesa animata minnhom

It-Tnejn, 21:
10.00am Party ghall-Anzjani fic-Centru Parrokkjali
4.00pm Tberik tal-Familji (ara programm pagna 3 tal-Flimkien)
7.15pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Familja

It-Tlieta, 22: 
7.15pm Jibda Kors bi thejjija ghal Zwieg Nisrani

Il-Gimgha, 25: 
4.00pm Tberik tal-Familji (ara programm pagna 3 tal-Flimkien)

Il-Hadd, 27:  It-2 Hadd tal-Ghid Missal Sena A p.186
Kanonizzazzjoni tal-Papa Gwanni Pawlu II u tal-Papa Gwanni XXIII
Hadd il-Hniena Divina / Jum Hal Balzan
4.30pm Adorazzjoni quddiem Gesł Sagramentat
5.00pm Ruzarju
5.30pm Quddiesa

It-Tnejn, 28:
4.00pm Tberik tal-Familji (ara programm pagna 3 tal-Flimkien)

It-Tlieta, 29: 
6.00pm Quddiesa fil-Knisja tal-Bon Pastur. Tigdid tal-Weghdiet tal-ŒLay
Associates¹
7.15pm Kors bi thejjija ghal Zwieg Nisrani

L-Erbgha, 30:
9.00am Harga tal-Grupp Ommijiet

 Mejju 2014

Il-Gimgha, 2: L-1 Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)

Is-Sibt, 3:  
4.45pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)

Il-Hadd, 4:  It-3 Hadd tal-Ghid Missal Sena A p.192

It-Tlieta, 6:
8.30am Harga tal-Old Boys
9.00am Harga tal-Anzjani
9.30am Party tal-Mother & Child Club
7.15pm Kors bi thejjija ghal Zwieg Nisrani

Il-Gimgha, 9: San Gorg Preca
4.00pm Tberik tal-Familji (ara programm pagna 3 tal-Flimkien)

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN